ࡱ> JMIe:3bjbj0<xj\xj\ <,.-------$R03-i-`."--*Q,TP{u+-v.0.+33(Q,3Q,l--<.3 R J:______________________ (miejscowo[, data) Wnioskodawca .............................................................. .............................................................. .............................................................. (imi i nazwisko/nazwa instytucji, adres) Prezydent Miasta BiaBegostoku za po[rednictwem: Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzd Miejski w BiaBymstoku ul. SBonimska 8 WNIOSEK o przyznanie dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta BiaBegostoku im. WiesBawa Kazaneckiego za najlepsz ksi|k 2018 roku Informacja o osigniciu, za ktre nagroda ma by przyznana* tytuB ksi|ki: .......................................................................................................................... autor ksi|ki: .......................................................................................................................... miejsce i rok wydania: ........................................................................................................... wydawca: ............................................................................................................................... lub informacje dotyczce caBoksztaBtu dotychczasowej dziaBalno[ci (opis caBoksztaBtu twrczo[ci) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Uzasadnienie wniosku ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ _____________________ (podpis wnioskodawcy) ZaBcznik: O[wiadczenie wnioskodawcy o wyra|eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; * Dokona wyboru kategorii wpisujc odpowiednio: informacj. * . V n p \ j @ B ~ , J L uh]OD]Dh0hfrXCJaJh0h.|a56CJaJh0h.|aCJaJh0h?W56CJ\h0hf"56CJ\h56CJ\aJh0h>r5CJ\aJh05CJ\aJh0hf"5CJ\aJhoPhf"CJaJhoPCJaJh0hf"56CJh056CJh0h056CJh0hN56CJh0hf"CJaJ.V p l B ~ , L N ^ h j gd? & F gd?cdhgd/ts$a$gd>dhgd/ts$a$gd$a$gd0 $dha$gd0 $dha$gd/tsgd0$a$gd0L N \ ^ * L \ d h j ꭢshsZsLsAsZh-5CJ\aJh0h>r5CJ\aJh0ho5CJ\aJh5CJ\aJh0hf"5CJ\aJh%YaCJ\aJh?chf"CJ\aJhP xhf"CJ\aJhP xh*CJaJhP xhf"CJaJhCJaJh0h1MCJaJh0hCJaJh>CJaJh0hf"5CJaJh0hf"CJaJh0h~gCJaJ tu$a$gd~g dhgd0gd? & F gd?cdhgd0 dh^gd0 $h^ha$gd?$a$gd? hdh`hgd0 hdh^hgd0vfh򽯡{m^Oh9hf"56CJ\aJh9hHm56CJ\aJh0hHm5CJ\aJh?chf"CJ\aJh?ch@SCJ\aJhqh98>*CJ\aJhqhf">*CJ\aJhqh=?>*CJ\aJh0h?5CJ\aJh0hTo5CJ\aJh-5CJ\aJh0h>r5CJ\aJh0hf"5CJ\aJHrsuvfjٵukdkZPIB h^6CJ\ hCJ\h|Ehs06\h|Ehf"6\ h|E6\h|Eh|E6\h|Eh~g6\h0CJ\aJh0h~gCJ\aJh0hOtCJ\aJh0hf"CJ\aJh?cCJ\aJh0hCJ\aJh?ch?cCJ\aJh?chf"CJ\aJh0hf"5CJ\aJh?c5CJ\aJh0h~g5CJ\aJ())*V****,+x+z+$a$gd $dha$gd$a$gd $^a$gd$^`a$gd$&dPa$gd$a$gdo$a$gdgd~g( (&(H(((( ))))*T*V*****,+οՠug_TFh,;;h5CJ\aJh,;;hCJaJh-]HCJaJh h/5CJ\aJh5CJ\aJh/5CJ\aJh h5CJ\aJ hCJ\h hCJ\h h6\h h6\]h h5>*\]U h6\h h\hCJ\aJh|EhCJ\aJhTh\ hCJ o osigniciu lub informacj dot. caBoksztaBtu dziaBalno[ci autora. Wniosek nale|y zBo|y w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Wnioski zBo|one po terminie pozostan bez rozpoznania. ZaBcznik do wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta BiaBegostoku im. WiesBawa Kazaneckiego Wnioskodawca .................................................................. (imi i nazwisko/nazwa podmiotu) .................................................................. (adres do korespondencji) .................................................................. (telefon kontaktowy) .................................................................. (adres e-mail) O[wiadczenie wnioskodawcy O[wiadczam, i| dane zawarte w zBo|onym przeze mnie wniosku s zgodne z prawd. Wyra|am zgod na przetwarzanie oraz udostpnianie i utrwalanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na potrzeby postpowania konkursowego o przyznanie dorocznej Nagrody za osignicia w dziedzinie twrczo[ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). _____________________ _____________________ (miejscowo[ i data) (podpis wnioskodawcy) ,+v+x+,,B,D,F,,,-------/0 1112򿴦tfZZQEh,;;hCJ\aJhCJ\aJh,;;h5CJaJh,;;h(P 5CJ\aJh-]H5CJ\aJh5CJ\aJh,;;hI56CJ\h,;;hI56CJ\aJh,;;hI5CJ\aJhI5CJ\aJh56CJ\h,;;h56CJ\aJh,;;h5CJ\aJh,;;h5CJ\h,;;h56CJ\z+,D,F,,----------.1112(3*3,3.3gdgd$ dha$gd dhgd$a$gdI$a$gd2(3,3236383:3h/hhCJaJh,;;h5CJ\aJh,;;h6\.30323436383:3gdgd.:p~g. A!"#S$% s2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtHdd @S NagBwek 1$<@&&5CJ KH OJQJ\aJ mHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy 4>@4 TytuB$a$5CJJB@J Tekst podstawowy$a$5CJHP@H Tekst podstawowy 25CJDQ@"D Tekst podstawowy 3CJd/2d@S TytuB aktu$ & Fxa$!5;CJ_HmHnHsHtHuRBR@Sparagraf$ & FPa$CJmHnHuT/RT@Stiret$ & FPa$CJ_HmHnHsHtHupbp @SzaB/$ & F 0x^`0a$CJKHOJPJQJ\^JaJJarJ @SzaB_1! & F 0^`05X/X @SNagBwek 1 Znak"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ 4/4 TytuB Znak5CJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] <L ,+2:3 z+.3:3 8@0( B S ?\ h &'/~x.5mtvwz{ggh}vm,AXuU2g$.Xgv̢5n*N,Vt;xsrK0^`0o(. ^` hH B^B`hH ZaBcznik B^B`hH ^`hH . p^`phH. ^`hH) ^`hH)#SU^S`UCJOJQJ^Jo(phhH- p^`phH2.h ^`OJQJo(h pp^p`OJQJo(oh @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h PP^P`OJQJo(oh  ^ `OJQJo(h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh | | ^| `OJQJo(h LL^L`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh \\^\`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(h^`CJOJQJo(qh ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(U2N,gt;sg$ 5n50QRT00  UTHmwo*(P ~I5oP>R1^6*Gq?Wf"h*s0b&7l)898i<>=?*@STG-]HFL1MT-WfrX_\%Ya.|a hFhToq>r/tsw{uP x-q#NkLaI~g|EF$u#V?cOt@r/E9G?X0z/3@S<oe@d%%%$  @(@(UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7@Cambria;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"qE:xkkGc+'0# !24 3qHP?2!xx ______________________________kulturaBeata Lewkowicz(    Oh+'0 < H T `lt| ______________________________kulturaNormalBeata Lewkowicz48Microsoft Office Word@@r@>1 @9P{ ՜.+,0 hp Urzd Miejski w Biaymstoku ______________________________ Tytu !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@BCDEFGHKLORoot Entry FP:TP{N1Table3WordDocument 0<SummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8AMsoDataStoreeTP{TP{CWUV5GNN0XA==2eTP{TP{Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q