ࡱ> FIEc/bjbj00KbKb  0  ///////$2~50Q0 d0333: /3/33+4%. ɏ!-/z0007-&6 &6,%.&6%.300) 0&6 V n: ZaBcznik do wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta BiaBegostoku im. WiesBawa Kazaneckiego Wnioskodawca .................................................................. (imi i nazwisko/nazwa podmiotu) .................................................................. (adres do korespondencji) .................................................................. (telefon kontaktowy)* .................................................................. (adres e-mail)* O[wiadczenie wnioskodawcy O[wiadczam, i| dane zawarte w zBo|onym przeze mnie wniosku s zgodne z prawd. Wyra|am zgod na przetwarzanie oraz udostpnianie i utrwalanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na potrzeby postpowania konkursowego o przyznanie dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta BiaBegostoku im. WiesBawa Kazaneckiego, zgodnie z ustaw z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). _____________________ _____________________ (miejscowo[ i data) (podpis wnioskodawcy) *podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie mo|e wydBu|y czas rozpatrzenia wniosku Informacja o przetwarzaniu danych Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepBywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) (RODO), informuje si |e: l 7 ? X Y Z ûzpeWH;h,;;hI56CJ\h,;;hI56CJ\aJh,;;hI5CJ\aJhI5CJ\aJh56CJ\h,;;h56CJ\aJh,;;h5CJ\h,;;h56CJ\h,;;h5CJ\aJh,;;hCJaJh-]HCJaJh h/5CJ\aJh5CJ\aJh/5CJ\aJh h5CJ\aJhCQ5CJ\aJ. 7 Y Z % & ' ( ) dhgd$a$gdI$a$gd $dha$gd$a$gd # $ & ' ( F\tv~"&,0248̧̧znd\XTXPhHh/hhCJaJh,;;h6\h,;;hCJ\aJhCJ\aJhC5CJaJh!5CJaJhyS5CJaJhL`5CJaJh,;;h5CJaJh,;;h(P 5CJ\aJh-]H5CJ\aJh,;;h5CJ\aJh,;;hI5CJ\aJh,;;hI56CJ\hCQ56CJ\) 4 "$&(*,.02468:<>@BDFgd dhgdgdgd$ dha$gd8@HN:"d$f$$$$$$B%%2&@&B&h&''//οzhWIWh<hQhEdCJPJaJhCJPJaJnH tH hQhEdCJPJaJnH tH #hQhEdCJPJ\aJnH tH .jhQhEd0JB*CJPJUaJph%hQhEd0JB*CJPJaJphhQhEdCJaJjhQhEdCJUaJhQhEdB*CJaJphU hQhEdhQhEd60h.jhHCJaJfHmHnHq uhHhnFHLN:"$'(*Z+,.&///$ & F[$\$^`a$gdEdm$$ & F[$\$^`a$gdEd$a$gdEdgdEd $7$8$H$a$gdHgdAdministratorem danych jest Prezydent Miasta BiaBegostoku, Urzd Miejski wBiaBymstoku, ul. SBonimska 1, 15-950 BiaBystok. W sprawach ochrony danych osobowych mo|na kontaktowa si z Inspektorem Ochrony Danych: Urzd Miejski w BiaBymstoku, ul. SBonimska 1, 15-950 BiaBystok, tel. 85879 79 79, e-mail: HYPERLINK "mailto:bbi@um.bialystok.pl" bbi@um.bialystok.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd w celu przeprowadzenia postpowania konkursowego o przyznanie nagrody na podstawie uchwaBy nr III/38/18 Rady Miasta BiaBystok z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta BiaBegostoku im. WiesBawa Kazaneckiego oraz warunkw i trybu jej przyznawania. Dane osobowe nie bd ujawniane odbiorcom innym, ni| uprawnieni na podstawie przepisw prawa oraz podmiotom, ktrym dane zostaBy powierzone do przetwarzania. Dane osobowe bd przechowywane przez okres 25 lat od daty zakoDczenia sprawy, apo tym okresie zostan poddane ocenie przydatno[ci przez Archiwum PaDstwowe. PrzysBuguje Pani/Panu prawo do |dania dostpu do danych, prawo do sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mo|e Pani/Pan w dowolnym momencie wycofa zgod na przetwarzanie danych, bezwpBywu na zgodno[ z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem. W zwizku z przetwarzaniem danych osobowych przysBuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktrym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie mo|e wydBu|y czas rozpatrzenia wniosku w postpowaniu konkursowym o przyznanie nagrody. Dane nie bd podlegaBy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. .:p~g. A!"#S$% s02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtH<`< Normalny_HmHsHtHdd @S NagBwek 1$<@&&5CJ KH OJQJ\aJ mHsHtHJA J Domy[lna czcionka akapituTiT Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy 4>@4 TytuB$a$5CJJB@J Tekst podstawowy$a$5CJHP@H Tekst podstawowy 25CJDQ@"D Tekst podstawowy 3CJd/2d@S TytuB aktu$ & Fxa$!5;CJ_HmHnHsHtHuRBR@Sparagraf$ & FPa$CJmHnHuT/RT@Stiret$ & FPa$CJ_HmHnHsHtHupbp @SzaB/$ & F 0x^`0a$CJKHOJPJQJ\^JaJJarJ @SzaB_1! & F 0^`05X/X @SNagBwek 1 Znak"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ 4/4 TytuB Znak5CJN@N Ed Akapit z listdd[$\$CJaJ8U`8 Ed0 HiperBcze >*B*phFF Ed Tekst dymkaCJOJQJ^JaJL/L EdTekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>@ }YЦ?GX [%kXw>s;#x$~:\x(q]`hK8| PVG05616aI|MqoDRV]'FebqbܝLIzf# 8S6,|8\v̎pZnIEQqfW]f0>9~>^W*6qz֫F4;]?j[V^_+PD+P7WW_KW7 RlK~,WC&޲›ׯW2+TC^dr %G,N)$vb'h Ji7C10\*O]-4kI!IᣄD͛g~_+ݻ߿ŷx?|{X*'߽z_ vuD;wsE@ \b"[)G1XDh,E\q|؀7 ƒ0 bx; .ckn˹0>y2q:ro>%6A {Mq#c[V#d0&yH"֐ ɾQM+[$,l!Flv8FmC CL0Ds"!$B")16 WKm{w"2 6;1eA ; qc?Pce"CP|j^@l5 [ D2O,Q 5y;y=eEW#vF>.(X[k~n]ɇ]40*lm/ۧW/+}t׮Y[ t pМ}Ov. i0 D3]d3S'5l-tq[.ˇTC8񒟏SHѵ,wN3 m2DBARO4 +aѴhHTmjyV`<\!2OiUɼLL`+U˓KK6HhfPQhꔣq\7W)5PV4ln]h+[P2#4kx j]/Sx6Iz_FYf ]4JtR5CIr4XiV | +9Hd<ӮH_AS/l#gΓ{J̯eDŽËr1o1eaT5#: QQt1OJs:[[fOeՃjtӼkNgiꙆȮiW1ceX嚼jb4çҽ.֭ͥ.ghd5xSfgfX. jiזnt0xvU CREZglGϩ*p Ԟ$ Eր+g䷽RW*4vjKN)4Fe?=(ȎfL|vmĢ"S.EE\ϔ+Lz 幋'JYmvjf/xN jBԻn7s^x^P+A$FP*Wo7z^i«xm PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!6theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ,0 8/ ) F/ !5 X48@0( B S ?o{[ g  U2g$.Xgv̢5n*N,Vt;xP JzsrK0^`0o(. ^` hH B^B`hH ZaBcznik B^B`hH ^`hH . p^`phH. ^`hH) ^`hH)#SU^S`UCJOJQJ^Jo(phhH- p^`phH2.h ^`OJQJo(h pp^p`OJQJo(oh @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h PP^P`OJQJo(oh  ^ `OJQJo(h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh | | ^| `OJQJo(h LL^L`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh \\^\`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^`CJOJQJo(qh ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(U2N,gt;sg$ 5nP 50QRT00  gfHmwo*H(P < n~jI5oP>R1^6*GCQq?Wf"h*s0a3b&7l)898i<>=?*@STG-]HFL1MT-WfrX_\L`%Ya.|aEd hFh.jToq>r/tsw{uP x3wx-q!vJ#CNkLaI~g|EF$u#VQ?cOt@r/EySv9G?X0z/+3@S<oe @L))) ``@` ```"Unknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ Calibri7$BCambria9. . Segoe UI;Wingdings?= .Cx Courier NewA$BCambria Math"qj rxz;yg  !24 3qHP?2!xx ______________________________kulturaU|ytkownik systemu Windows,    Oh+'0 ( H T ` lx ______________________________kulturaNormalUytkownik systemu Windows19Microsoft Office Word@vA@6?@ABCDGHKRoot Entry FɏJ@1TableR6WordDocument 00SummaryInformation(5DocumentSummaryInformation8=MsoDataStore:ɏɏGSF4WIS2ZTAQ==2:ɏɏItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q